IV Walne zebranie Stowarzyszenia- luty 2009 r.

IV Walne zebranie Stowarzyszenia- luty 2009 r. 

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży

  • Maria Donat – Prezes
  • Andrzej Aleksandrowicz – Wiceprezes
  • Ryszard Michalski – Wiceprezes
  • Bożena Krawczyk – członek
  • Ewelina Makówka – sekretarz
  • Andrzej Nowak – członek

 

Komisję Rewizyjną w składzie:

  1. Wojciech Maciejewski – Przewodniczący
  2. Bogusława Czyż – sekretarz
  3. Małgorzata Nowakowska – członek

 

Księgowość prowadzi Izabela Kowalczyk

 

Nadzwyczajne Zebranie Stowarzyszenia odbyło się w marcu 2010 roku dotyczyło wprowadzenia zmian w Statucie. Przyjęto jednolity tekst Statutu, który został wprowadzony do Krajowego Rejestru Sadowego dzięki czemu

 

Stowarzyszenie może pozyskiwać dodatkowe dochody w ramach 1%.