III Walne Zebranie Stowarzyszenia- marzec 2006 r.

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży1. Anna Tomaszewska – Prezes
2. Andrzej Aleksandrowicz – Wiceprezes
3. Maria Donat – Wiceprezes
4. Stefania Stanisławska – sekretarz
5. Bogusława Czyż – skarbnik
6. Krystyna Okoń – członek

 

Komisja rewizyjna

1. Wojciech Maciejewski – Przewodniczący
2. Tomasz Marciniak – sekretarz
3. Marian Szturma – członek

 

Sąd Koleżeński w składzie:

  • Bożena Janicka – Przewodnicząca
  • Anna Sowa-Cieślak
  • Marzena Ludwisia

 

W wyniku zmian administracyjnych związanych z likwidacjami województw w tym województwa sieradzkiego stowarzyszenie uzyskało w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydziału Krajowego rejestru Sądowego nowy nr KRS 0000137882