Członkowie stowarzyszenia

Wykaz członków założycieli
Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży
w Zduńskiej Woli

rok 1997

1, Gnacikowska Alina
2. Sowa Cieślak-Anna
3. Chmielewski Tomasz
4. Andruszkiewicz Bogdan
5. Chrześcijanek Jadwiga
6. Lichy Mariola
7. Dobek Krystyna
8. Mizerska Anna
9. Janicka Bożena
10.Kulesza Teresa
11.Sokala Jan
12.Pawłowska Joanna
13. Donat Maria
14.Lisiecki Krzysztof
15.Barczyńska Mariola
16.Michalski Andrzej
17.Mazurkiewicz Jadwiga
18.Ludwisiak Marzena