Misja Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży w Zduńskiej Woli założone zostało w listopadzie 1997 roku. Do Rejestru Stowarzyszeń Sąd Wojewódzki w Sieradzu wpisał nas w dniu 08.12.1997 roku .

Naszym celem jest wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie szeroko rozumianej kultury. Staramy się pomagać nie tylko dzieciom i młodzieży ale również dorosłym w tym rodzicom, nauczycielom, dyrektorom szkół i placówek edukacyjnych oraz tym wszystkim, którym zależy by młodzi ludzie stawali się osobami odpowiedzialnymi, twórczymi, aktywnie kształtującymi własne życie i środowisko lokalne. Działalność nasza to również uaktywnianie, i animowanie środowiska bezpośredniego życia dzieci i młodzieży dzięki czemu możemy skuteczniej przyczyniać się do wpierania pełnego rozwoju dzieci i młodzieży. W naszej działalności szczególne miejsce zajmują działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych tym dzieciom które pochodzą ze środowisk gdzie ich sytuacja jest trudna.

Ważnymi elementami naszych działań jest edukacja proekologiczne oraz zadania związane z zachowaniem dla przyszłych pokoleń naszego dziedzictwa kulturowego.