Władze stowarzyszenia

I  Walne Zebranie  odbyło się 07.04.1998 roku

Wybrano Zarząd w składzie:
Jadwiga Mazurkiewicz     – Prezes
Maria Donat                     – Wiceprezes
Andrzej Aleksandrowicz – Wiceprezes
Anna Sowa-Cieślak         – skarbnik
Andrzej Michalski           – sekretarz

Komisję Rewizyjną w składzie:
Joanna  Pawłowska – Przewodnicząca
Bożena Janicka
Anna Mizerska

Sąd Koleżeński w składzie:
Anna Tomaszewska – Przewodnicząca
Sławomir Balcerzak
Marzena Ludwisia

II Walne Zebranie  Stowarzyszenia    – 2002r

Zarząd Stowarzyszenia  Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży
1. Anna Tomaszewska     –  Prezes
2. Andrzej Aleksandrowicz   – Wiceprezes
3. Maria Donat        – Wiceprezes
4. Helena Kostulska               – sekretarz
5. Anna Sowa – Cieślak    – skarbnik
6. Krystyna Okoń         – czlonek

Komisja rewizyjna
1. Marian Szturma         –  Przewodniczacy
2. Małgorzata Stefańska     – sekretarz
3. Joanna Pawłowska         – członek

Sąd Koleżeński w składzie:
Bożena Janicka – Przewodnicząca
Kazimiera Stolarczyk
Marzena Ludwisia

Księgowość prowadziła Kazimiera Stolarczyk do 2004 roku
W związku ze śmiercią p.
Heleny Kostulskiej     – członka Zarządu
Kazimiery Stolarczyk – księgowej Stowarzyszenia i członka Sądu Koleżeńskiego

W roku 2004 odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Stowarzyszenia  podczas którego dokooptowano do Zarządu – Stefanię Stanisławską
Do Sądu Koleżeńskiego     – Wiesławę Matusiak
Obowiązki księgowej Stowarzyszenia powierzono pani Marioli Barczyńskiej
III  Walne Zebranie Stowarzyszenia- marzec 2006 r.

Zarząd Stowarzyszenia  Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży
1. Anna Tomaszewska     –  Prezes
2. Andrzej Aleksandrowicz   – Wiceprezes
3. Maria Donat        – Wiceprezes
4. Stefania Stanisławska        – sekretarz
5. Bogusława Czyż        – skarbnik
6. Krystyna Okoń         – członek

Komisja rewizyjna
1. Wojciech Maciejewski     –  Przewodniczący
2. Tomasz Marciniak        – sekretarz
3. Marian Szturma         – członek

Sąd Koleżeński w składzie:
Bożena Janicka – Przewodnicząca
Anna  Sowa-Cieślak
Marzena Ludwisia

W wyniku zmian administracyjnych  związanych z likwidacjami województw w tym województwa sieradzkiego stowarzyszenie uzyskało w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia  w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydziału  Krajowego rejestru Sądowego nowy nr KRS 0000137882

 

IV Walne zebranie Stowarzyszenia- luty  2009 r.

Zarząd Stowarzyszenia  Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży
Maria Donat            – Prezes
Andrzej Aleksandrowicz    –  Wiceprezes
Ryszard Michalski        – Wiceprezes
Bożena Krawczyk              – członek
Ewelina Makówka      – sekretarz
Andrzej Nowak          – członek

Komisję Rewizyjną w składzie:
1. Wojciech Maciejewski     –  Przewodniczący
2. Bogusława Czyż        – sekretarz
3. Małgorzata Nowakowska    – członek

Księgowość prowadzi Izabela Kowalczyk

Nadzwyczajne Zebranie  Stowarzyszenia odbyło się  w marcu 2010 roku dotyczyło wprowadzenia zmian w Statucie.  Przyjęto jednolity tekst Statutu, który został wprowadzony do Krajowego Rejestru Sadowego dzięki czemu

Stowarzyszenie może pozyskiwać dodatkowe dochody w ramach 1%.
Walne Zebranie 2014 rok

Zarząd Stowarzyszenia  Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży
Maria Donat            – Prezes
Ryszard Michalski        – Wiceprezes
Bożena Krawczyk              – sekretarz
Ewelina Makówka      – członek
Andrzej Nowak          – członek

Komisję Rewizyjną w składzie:
1. Krystyna Okoń                –  Przewodniczący
2. Stefania Stanisławska        – sekretarz
Małgorzata Nowakowska    – członek

W dniu 06.04.2017r.
Na wspólnym posiedzeniu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej dokooptowano na miejsce zmarłej Krystyna Okoń  do składu Komisji Rewizyjnej  Małgorzatę Stefańską powierzając jej obowiązki sekretarza Komisji a  funkcje przewodniczącej komisji powierzono Stefania Stanisławskiej.