Sprawozdanie 2017

Sprawozdanie z realizacji  Planu Pracy Stowarzyszenia Rozwoju  Kultury Dzieci i Młodzież, za rok 2017