Konkurs literacki „Moja i Twoja historia”

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży w Zduńskiej Woli zaprasza do udziału w konkursie literackim.

Celem konkursu jest poznanie historii naszego środowiska: ludzi tworzących społeczność wsi, osiedli i miast. Przysyłajcie nam spisane przez was własne historie lub historie waszych rodziców, babć i dziadków, autentyczne historie z waszych wsi i miast w którym żyjecie. Niech wynikają one z osobistych przeżyć, Spróbujcie się nimi z nami podzielić. Może odkryjecie ciekawe zdarzenia z przeszłości, które pomogą w lepszym zrozumieniu dnia dzisiejszego i nakreśleniu wizji przyszłości. Poznanie naszej historii pozwoli nam wszystkim znaleźć sposób na lepszą i ciekawszą przyszłość.

Warunki uczestnictwa
a) W konkursie biorą udział uczniowie szkół różnych typów z terenu Powiatu Zduńskowolskiego
b) Każdy uczestnik przesyła własny tekst, który dotychczas nie był publikowany – 1 praca. Tekst do pięciu stron maszynopisu lub 10 stron czytelnego rękopisu. Praca może zawierać różne formy uzupełnienia tekstu ( skany fotografii, rysunków, dokumentów itp.)
c) praca powinna być opisana:
– tytuł pracy
– imię i nazwisko autora, adres, telefon
– wiek, klasa, szkoła lub placówka
– nazwisko opiekuna – jezeli brał udział w korekcie pracy
– określenie źrodła z którego pochodzą wiadomości
d) prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:
9 – 12 lat, 13 – 15 lat, 16 – 18 lat, 19 i więcej lat
e) ocenie podlegać będzie
– autentyzm w opisach zdarzeń,
– odwoływanie się do tradycji i historii własnego środowiska,
– styl i estetyka, pomysł na prezentację

Termin nadsyłania prac 30.08.2020 r.

Prace prosimy nadsyłać do Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży na adres:
98-220 Zduńska Wola ul. Kilińskiego 17
lub na adres do korespondencji:
98-220 Zduńska Wola ul. Spacerowa 86/88 m. 41

Praca może być doręczona osobiście po uzgodnieniu telefonicznym nr 534 838 994
Wręczenie nagród odbędzie się 12 października 2020 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania nagrodzonymi pracami bez wypłacania
honorariów autorskich ( wystawy, publikacje, włączenie do zbiorów prac w Muzeum Historii Miasta
Zduńskiej Woli, itp.). Prace, które nie będą spełniać warunków zawartych w regulaminie /prace nieczytelne, nieestetyczne, z błędami ortograficznymi/ mogą być wyłączone spod oceny jury.

Dane osobowe autorów prac organizator wykorzysta wyłącznie do realizacji w/w Konkursu.
lnformacje o konkursie i nagrodzonych pracach mozna znaleźć na stronie: www.stowarzyszenie97,pl