VII Konkurs Plastyczny „Bezpieczne wakacje”

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży  w Zduńskiej Woli zaprasza dzieci i młodzież do udziału w VII konkursie plastycznym „Bezpieczne wakacje”.

Zmiany związane są z obecną sytuacją stanu epidemii oraz wprowadzonymi  w kraju w związku z tym zarządzeniami.

CEL KONKURSU
1. Pokazanie przez dzieci i młodzież jak można bezpiecznie wypoczywać
2. Zaprezentowanie dorobku artystycznego szkół i placówek
3. Popularyzacja twórczości dziecięcej
4. Rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży

UCZESTNICY: Dzieci i młodzież w wieku 5 – 6 lat, 7 – 9 lat, 10 – 13 lat, 14 i więcej lat.
TECHNIKA: dowolna /rysunek, malarstwo, collage itd./
FORMAT do wielkości papieru; A-3

TERMIN:
Prace naleĘ dostarczyć do dnia 30. 08. 2020 n do Stowarzyszenia Rozrłoju Kultury
Dzieci i MłodzieĘ adres 98-2ż0 Zduńska Wola ul. Kilińskiego 17
lub na adres korespondencyjny ; 90-220 Zduńska Wola ul. Spacerowa 86/88 m 41
termin osobistego dlostarczenia prac można azgodnić telefonicznie ; 534 -838 -994

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi dnia 30 września 2020 roku.

UWAGI
Prace należy podpisać na odwrocie wg wzoru: Nazwa Konkursu, Imię i nazwisko. wiek, szkoła, adres domowy, telefon. O wynikach konkursu poinformujemy pisemnie oraz poprzez publikacje w mediach do
dnia 10.09.2020r. Organlzatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania prac bez wypłacania honorariów
autorskich. Wystawa nagrodzonych prac zaprezentowana będzie w dniu wręczenia nagród.
Dane osobowe autorów prac organwator wykorzysta wyłącznie do realizacji w/w Konkursu. Informacje o konkursie i wynikach znaleźć można na stronie www.stowarzyszenie97.pl