I Walne Zebranie odbyło się 07.04.1998 roku

Wybrano Zarząd w składzie:

 • Jadwiga Mazurkiewicz – Prezes
 • Maria Donat – Wiceprezes
 • Andrzej Aleksandrowicz – Wiceprezes
 • Anna Sowa-Cieślak – Skarbnik
 • Andrzej Michalski – sekretarz

Komisję Rewizyjną w składzie:

 • Joanna Pawłowska – Przewodnicząca
 • Bożena Janicka
 • Anna Mizerska

Sąd Koleżeński w składzie:

 • Anna Tomaszewska – Przewodnicząca
 • Sławomir Balcerzak
 • Marzena Ludwisia