Poszukiwacze Skarbów – media o nas!

Poczuj radość z pomagania to hasło tegorocznych kolonii zorganizowanych w Załęczu Wielkim dla dzieci z rodzin wielodzietnych z województwa łódzkiego. W tym roku z bezpłatnego wypoczynku skorzysta dwustu trzydziestu podopiecznych Miejsko Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

W Nadwarciańskim Grodzie na najmłodszych przygotowano liczne atrakcje m.in zajęcia teatralne, plastyczne oraz sportowe.
Oprócz wielu zajęć integracyjnych dzieci mają zapewnione też wsparcie psychologa.
W tym roku przewidziano dwa dwutygodniowe turnusy wypoczynkowe. O udziale w koloniach decydowała sytuacja ekonomiczna rodziny.
Letni wypoczynek zorganizował Związek Harcerstwa Polskiego – Główna Kwatera w ramach środków pozyskanych z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Środki na organizację wakacyjnego wypoczynku w Nadwarciańskim Grodzie otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i RCPS-u. Skorzysta z tych działań 230 dzieci, na tym, pierwszym turnusie jest ich 88, w sierpniu będzie 142 dzieci. Aktualnie wypoczywają dzieci z powiatu kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego i zduńskowolskiego. Teraz jest część zachodnia województwa łódzkiego, w sierpniu dzieci z pozostałej części województwa. – mówiła Maria Donat, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży.

Relacje z realizacji kolonii „Poszukiwacze skarbów Województwa Łódzkiego” pojawiły się zarówno w TVP3 Łódź, jak również w Radiu Ziemi Wieluńskiej. Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia!

TVP3 Łódź releacja „Kolonie w Załęczu Wielkim”

Radio Ziemi Wieluńskiej – „Poszukiwacze skarbów” odpoczywają w Nadwarciańskim Grodzie

Promuje łódzkie