Podziękowania za pomoc dla uchodźców!

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży w Zduńskiej Woli

serdecznie dziękuje Pani Magdalenie Pasztaleniec
zduńskowolance mieszkającej w USA,
za zaufanie i współpracę w niesieniu pomocy uchodźcom z Ukrainy
przebywającym w Zduńskiej Woli i w Powiecie Zduńskowolskim .

Magda zorganizowała zbiórkę pieniędzy i przekazała na konto stowarzyszenia  16.471,00 złotych. Darowizna zostanie wykorzystana zgodnie z celami  wskazanymi przez darczyńców.

Koordynowanie akcji, zakupy i przekazywanie ich uchodźcom z Ukrainy Zarząd powierzył działaczce stowarzyszenia Jolancie Pasztaleniec – mamie Magdy. Panią Jolę wspiera mąż Wojciech wożąc zakupy do „Darmowego Sklepiku” i wnuczka Iza przy rozładunku.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz wolontariuszom za dotychczasową współpracę.

Darowizny można wpłacać na konto:
Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży w Zduńskiej Woli
nr 75 9279 0007 0030 2843 2000 0010
Ludowy Bank Spółdzielczy.
Z dopiskiem „Pomoc Ukrainie”

Darowizny chcemy przeznaczyć na pomoc rzeczową uchodźcom z Ukrainy i o ile to będzie możliwe na zorganizowanie    bardzo potrzebnych dla nich dodatkowych zajęć nauki języka polskiego, warsztatów integrujących z mieszkańcami, zajęć artystycznych , sportowych, opieki psychologiczno-pedagogicznej czy różnorodnych form poznania miejsca, w którym obecnie przebywają.

Rozliczenie wpłat i wydatków podane zostanie na stronie internetowej stowarzyszenia www.stowarzyszenie97.pl   

za zarząd i działaczy
Maria Donat – Prezes Stowarzyszenia

Informacja o realizacji

Dary przekazane do „Darmowego sklepiku” w dniach od 4 kwietnia do 11 kwietnia