Cykl spotkań „W podróż dookoła świata”

W ramach Świetlicy „Świetlik” działającej przy Stowarzyszeniem Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży oraz współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zduńskiej Woli proponujemy cykl spotkań pt.: „W podróż dookoła świata” adresowanych do młodzieży aktywnie uczestniczącej w turnusach Mieszkania Treningowego w Zduńskiej Woli oraz ich przyjaciół. Wydarzenia te wpisują się w nurt edukacji międzykulturowej. Podczas wspólnych spotkań przybliżymy młodym ludziom kulturę i zwyczaje panujące w różnych zakątkach świata. Spotkania te będą miały na celu uświadomienie, że ludzie w różnych kulturach potrafią żyć zgodnie z naturą, poznanie podstawowych zwrotów w różnych językach, przedmiotów codziennego użytku. Pokażemy tradycyjne obowiązki, troski i marzenia mieszkańców Afryki, Ameryki, Japonii a także społeczności cygańskiej. Spotkania prowadzi Ewelina Makówka

05.03.2020 A gdybym żył w Afryce?

02.04.2020 A gdybym był Indianinem?

07.05.2020 Cygańska podróż kolorowym wozem?

04.06.2020 A gdybym żył w Japonii?