Wypoczynek letni „Poszukiwacze Skarbów” 2019

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży w Zduńskiej Woli jest organizatorem 14-dniowego obozu wypoczynkowego pt. ”Poszukiwacze skarbów Województwa Łódzkiego” – dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych Województwa Łódzkiego finansowanego w całości ze środków Województwa Łódzkiego w ramach powierzenia zadania „Działania z zakresu polityki prorodzinnej – zorganizowanie 14-dniowego wypoczynku letniego w 2019 r. dla dzieci i młodzieży szkolnej w wieku 8-18 lat z rodzin wielodzietnych Województwa Łódzkiego”