WAL-a 2022 – podsumowanie

Organizator: Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży we współpracy z Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli

Akcja tegoroczna zorganizowana była w trzech pięciodniowych turnusach, łącznie dla 102 dzieci:
I turnus  27.06.2022 – 01.07.2022  (26 dzieci)
II turnus 04.07.2022 – 08.07.2022  (48 dzieci)
III turnus 11.07.2022 – 15.07.2022  (28 dzieci)

Na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Dolnej 4 obok miejsca ogniskowego oraz namiotu-świetlicy ze stołami i ławkami, rozstawione zostało 7 namiotów 10-cio osobowych wraz z łóżkami, materacami oraz półkami i wieszakami obozowymi. Ustawiony taki obóz stanowił bazę do działań uczestników oraz kadry wypoczynku.
Miejsce wyjątkowe z wielu względów, ale najważniejszy to ogromne możliwości realizacji zadań programowych WAL-a 2022 oraz poczucie bezpieczeństwa zarówno dzieci, jak i nas organizatorów.

Dzieci otrzymywały obiady przywożone w postaci cateringu z Baru „Jedynak” oraz do picia wodę mineralną i soki z FORTUNA z Zakładu w Tymienicach. Pan Henryk Leśniczak przekazał dla wszystkich dzieci lody. Uczestnicy mieli też do dyspozycji ciastka i cukierki jako nagrody w zabawach integracyjnych i sportowo rekreacyjnych.

W ramach programu dzieci były na interesujących wycieczkach, które umożliwiły poznanie naszego Powiatu.

30.06.2022 uczestnicy poznawali Województwo Łódzkie; Niebieskie Żródła pod Tomaszowem Mazowieckim, Ośrodek Olimpijski w Spale oraz Bunkier w Konewce,

06.07.2022 zwiedzaliśmy Ogród Zoologiczny w Łodzi i nowo otwarte Orientarium dla zwierząt.

12.07.2022 wycieczka autokarowa do Strońska – poznanie doliny rzeki Warty,  kościoła w Strońsku oraz miejsc zwiazanych z walkmi na Warta w 1939 roku, poznanie Zduńskiej Woli to Muzeum Miasta Zduńska Woli,  zwiedzanie Szlaku Fabrycznego i Cmentarza Żydowskiego .   

Ciekawe i interesujące były warsztaty artystyczne rękodzieła, rzeżby w drewnie, wycinanki i kwiatów z bibuły – prowadzone przez twórce ludowego z Lututowa pana Wacława Zabłockiego oraz jego żone Annę, malarskie prowadzone przez malarza Andrzeja Siewierskiego, fotograficzne prowadzone przez Macieja Stawskiego, taneczne prowadzone przez Klaudie Barton oraz zabawy z językiem angielskim    – prowadzone przez Małgorzatę Mazur. W ramach programu dzieci miały również pogadanki o bezpieczeństwie i spotkania z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, Policji oraz Straży Pożarnej. Ciekawe były gry terenowe, zajęcia sportowe, gry integracyjne , logiczne i wiele innych zajęć które wypełniały czas pobytu na akcji.

Kadrę stanowiło 16 osób wychowawcy-opiekunowie – 7 osób w tym 2-ch wolontariuszy oraz 9 specjalistów do zajęć warsztatowych (w tym księgowa). Zajęcia realizowano zgodnie z ustalonymi i opracowanymi zasadami i procedurami bezpieczeństwa (płyny do dezynfekcji rąk, przestrzeganie podpisanych przez dzieci regulaminów).

Zrobione zostały wystawy wykonanych prac i zaprezentowane podczas podsumowania każdego tygodnia zajęc.    Podsumowanie całości akcji planujemy na 23 sierpnia godzina 17.00 na terenie PMOS-u i miejsca trwania akcji. Podsumujemy    konkursy plastyczne oraz wręczymy nagrody laureatom: „Moje wakacje” oraz „Bezpieczne wakacje”. Wystawy nagrodzonych prac zostaną zaprezentowane podczas tegorocznych imprez Święta Powiatu Zduńskowlskiego w dniu 15.08.2022 i podczas Wystawy Rolno-Przemysłowej w dniu 21.08.2022.

Serdeczne podziękowania dla Pani dyrektor Joanny Jarosławskiej za zgodę na organizacje akcji oraz dla Pana Piotra Warchlewskiego i jego pracowników za wsparcie i pomoc przy organizacji i rozwiązywaniu występujących a często nieprzewidywalnych problemów( np. burza lub wichura przesuwajaca namiot świetlicę). Rodzice potwierdzają nasze oceny i wyrażają nadzieję na to, że w przyszłym roku akcja będzie zorganizowana również na terenach PMOS-u jednocześnie mają nadzieję, że termin realizacji zajęć będzie dłuższy.

Koszt Akcji – 37.676,42 zł.
Akcja została wsparta finansowo przez Powiat Zduńskowolski (3.000zł), Ludowy Bank Spółdzielczy (500 zł) Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży( 1.341,42). Pozostałe koszty (32.035,00 zł) ponosili rodzice dzieci uczestniczących w wypoczynku.