WAL-a 2021 – ważne informacje!

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży nie przyjmuje za pobyt dziecka na
wypoczynku opłat poprzez tzw. „Bon turystyczny”.

Opłaty za dziecko należy dokonać do dnia zgłoszenia się uczestnika na stanicę. Przy przyjmowaniu dziecka na stanice należy okazać potwierdzenie dokonania przelewu.

a) Przelewu dokonać na konto:
Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży w Zduńskiej Woli,
98-220 Zduńska Wola, ul. Kilińskiego 17.
Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli
nr 75 9279 0007 0030 2843 2000 0010
kwota……. ( wyliczenie 30 zł x …dni + wycieczka + warsztaty)
tytułem: za udział w WAL-a 2021 dziecka ……………………….. w terminie……….. + …..
(imię i nazwisko)
np. warsztaty , wycieczka

b) w wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość opłacenia pobytu gotówką na KP w dniu przyjęcia dziecka na stanicę

Istnieje możliwość otrzymania faktury. Należy zgłosić taką potrzebę do organizatora lub kierownika stanicy.