Świetlik

ŚWIETLIKI to program i nazwa świetlicy środowiskowej zorganizowanej w 2006 roku w Zduńskiej Woli dla dzieci z rodzin niepełnych, ubogich, dotkniętych patologią, dzieci sprawiające kłopoty wychowawcze, nadpobudliwe ruchowo i emocjonalnie , mające trudności w nauce szkolnej oraz w kontaktach z grupami rówieśniczymi. Do świetlicy przychodzą również dzieci, którym rodzice, nie zawsze mogą poświęcić odpowiednią ilość czasu. Dzieci postanowiły walczyć z nudą i zapragnęły rozwijać swoje zdolności oraz zainteresowani w wielu kierunkach m.in. artystycznych ( plastyka, muzyka, taniec, teatr), naukowych, wiedzy o regionie, komputerowych, sportowych turystycznych i rekreacyjnych.

Projekty realizowane we współpracy i dzięki dotacji z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie z programu:

ŚWIETLICA – MOJE MIEJSCE”

Program partnerski Fundacji PZU i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży adresowany do dzieci w wieku 8-13 lat. Głównym celem programu jest zapewnienie dzieciom ze szkół podstawowych miejsc, w których między zajęciami szkolnymi, a pobytem w domu mogłyby uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i rozwijać się intelektualnie. Ważnym celem programu jest także przygotowanie dorosłych uczestników programu (opiekunów, wolontariuszy, rodziców) do organizowania zajęć edukacyjnych w świetlicy i tworzenia przyjaznej przestrzeni dla dzieci.

Załączniki do pobrania