Sprawozdanie 2012

Do pobrania sprawozdanie z planu pracy stowarzyszenia, r. 2012.