Spotkanie z Wiesławem Bednarkiem

Zapraszamy na spotkanie z prof. Wiesławem Bednarkiem, śpiewakiem operowym, pedagogiem, autorem książek naukowych, które odbędzie się

28 sierpnia 2022 roku (niedziela) o godz. 17.00

w Sali Kameralnej ZCI Ratusz w Zduńskiej Woli. Wstęp wolny.

Wiesław Bednarek, choć przypadkowo urodził się w Sieradzu (25 stycznia 1950 roku), całe dzieciństwo i młodość spędził w Zduńskiej Woli, gdzie skończył Technikum Mechaniczne i intensywnie uczestniczył w artystycznym ruchu amatorskim. Zachęcony sukcesami na festiwalach amatorskich i inspirowany opiniami spotykanych tam wybitnych polskich muzyków, podjął i ukończył magisterskie studia wokalne (Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Warszawie – 1973-1979), podczas których był solistą śpiewakiem Opery Śląskiej w Bytomiu (1977-1978) oraz Teatru Wielkiego w Warszawie (1978-1979).

W 1979 roku, ze względu na możliwość natychmiastowego otrzymania pięknego mieszkania, przyjął etatową pracę solisty śpiewaka Teatru Wielkiego w Łodzi, by wkrótce wrócić do Teatru Wielkiego w Warszawie, gdzie w bardzo krótkim czasie otrzymał docelowe mieszkanie z puli Prezydenta Warszawy dla osób „szczególnie potrzebnych miastu stołecznemu Warszawa”. Solistą Opery Narodowej był przez ponad 20 lat (do 2000 roku). Podczas swej wieloletniej kariery wystąpił w około 800. przedstawień na deskach macierzystego teatru, śpiewając największe role barytonowe światowego repertuaru operowego, jak chociażby tytułowe role w operach Verdiego: Nabucco, Makbet, Rigoletto – wielokrotnie uczestnicząc w premierowych spektaklach.

Jest pierwszym odtwórcą roli Nabucco w Polsce (Opera Śląska – 1983).

Podczas licznych wojaży zagranicznych, Wiesław Bednarek zaśpiewał w niemal wszystkich krajach Europy, w tym na deskach tak znakomitych teatrów jak Teatr Bolszoj w Moskwie, Staatsoper w Wiedniu, Komische i Staatsoper w Berlinie, Palais des Congres i Champs Elysees w Paryżu, Semperoper w Dreźnie, National Opera i Amfiteatr pod Akropolem w Atenach oraz w wielu innych miejscach jak: Jerozolima, Londyn, Bruksela, Helsinki, Haga, Amsterdam, Wilno itd. (w sumie kilkaset występów zagranicznych ). Brał udział w słynnych światowych realizacjach Halki St. Moniuszki w reż. Marii Fołtyn w Brazylii i Japonii, a także otwarciu drugiego (po Seulu) teatru operowego w Korei – w spektaklu Traviaty G. Verdiego (1992), a w 1981 roku, tuż po studiach, reprezentował Polskę na Międzynarodowym Festiwalu Operowym Eurowizji – Ostenda 1981 (Belgia).

Oprócz studiów muzycznych, Wiesław Bednarek ukończył magisterskie studia dziennikarskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studium Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowo – biznes i zarządzanie w Międzynarodowej Szkole Menedżerów w Warszawie. Posiada tytuł prof. dr. habilitowanego, a obszerne fragmenty jego pracy doktorskiej, określonej przez recenzującego ją, wybitnego polskiego śpiewaka i pedagoga prof. Piotra Kusiewicza, jako najlepsze, ze znanych mu, opracowanie na temat pieśni Stanisława Moniuszki, zostały opublikowane w książce: Stanisław Moniuszko i jego podlaski rodowód – we współautorstwie z historykiem – prof. Józefem Maroszkiem.
Na początku 2011 roku nagrał płytę z romansami rosyjskimi, będącą integralną częścią jego pracy habilitacyjnej Romans rosyjski – moja fascynacja, która również wydana została w formie książkowej.

Uhonorowany nagrodą Ministra Spraw Zagranicznych RP za wybitne zasługi dla polskiej kultury (1991 rok). W 2012 roku został odznaczony przez Ministra Kultury RP Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis. Za koncertową działalność charytatywną został odznaczony Odznaką Honorową PCK (2011) oraz Medalem „Za Zasługi Dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych” (2015). Rodzinne miasto nagrodziło Wiesława Bednarka Honorowym Tytułem Zduńskowolanina Roku 2001 oraz mianowała Ambasadorem Kultury Zduńskiej Woli – 2016.

Na początku 2017 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora sztuk muzycznych. Od 2018 roku aż do napaści Rosji na Ukrainę prof. dr hab. Wiesław Bednarek był członkiem kolegium redakcyjnego Wydawnictwa Naukowego Ministerstwa Kultury Ukrainy – Charkowski Narodowy Uniwersytet Sztuki im. I.P. Kotlarewskiego, a w tym samym czasie został powołany na konsultanta Centrum Edukacji Artystycznej – jednostki Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej.

W roku 2021 Minister Kultury RP przyznał Wiesławowi Bednarkowi najwyższe odznaczenie w polskiej kulturze – Złoty Medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis (po srebrnym z 2012 roku), a na początku 2022 roku Prezydent RP odznaczył artystę jednym z najwyższych polskich odznaczeń – Orderem Polonia Restituta (Krzyż Kawalerski). Z końcem września 2022 roku Wiesław Bednarek zakończy – na własną prośbę – pracę, jako prof. zw. dr hab. Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Załączniki do pobrania