Podziękowanie 1.5% za 2023 r.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży w Zduńskiej Woli bardzo dziękuje za przekazanie na nasze konto 1,5% podatku. Pozyskane w ten sposób środki w wysokości 10,266,80 złotych zostały wykorzystane na dofinansowanie do kosztów działalności statutowej w tym na:

  • dofinansowanie do kosztów leczenia i rehabilitacji 20 osób z niepełnosprawnościami,
  • dofinansowanie kosztów organizacji zajęć wakacyjnych dla 106 dzieci w ramach programu „Wędrujące Artystyczne Lato WAL-a 2023”,
  • dofinansowanie do projektu „Cudze chwalicie swego nie znacie”, w ramach którego mieszkańcy miasta i powiatu uczestniczyli w dwu imprezach prezentujących dorobek zduńskowolan,
  • spotkanie autorskie z Przemysławem Gołembowskim i promocję jego książki „Z radiem przez świat”,
  • spotkanie autorskie i wystawę rysunków „Inspirujący świat Agaty Kowalczyk” uczennicy Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli,
  • dofinansowanie do projektu „Mikołajkowe Cuda” i zorganizowanie występów artystycznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przatówku.

Dziękując za pomoc w leczeniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, spełnianiu marzeń dzieci i młodzieży oraz w propagowaniu naszej, lokalnej kultury, życzymy Państwu pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji w pracy zawodowej oraz radości z czynionego dobra.

Z  poważaniem

Za Zarząd
Prezes Stowarzyszenia

Maria Donat

Zduńska Wola dn. 20.11.2023