Plan pracy 2014

PLAN PRACY STOWARZYSZENIA ROZWOJU KULTURY DZIECI I MŁODZIEŻY W ZDUŃSKIEJ WOLI  NA ROK 2014 zatwierdzony przez Zarząd  w dniu 20.02.2014r

Lp.

Forma działania

Termin

Miejsce

Współpraca

Lub Współorganizator

1.

Organizacja zajęć dla dzieci  w ramach świetlicy środowiskowej „ŚWIETLIK”. Zajęcia taneczne, zajęcia  z nauk ścisłych , zabawy rytmiczne dla dzieci i inne

Cały rok 2014

PMDK  lub inny lokal w  Zduńskiej .Woli

Hufiec OHP , ZHP, MDK

2.

Pomoc grupom dziecięcym i młodzieżowym  m. innymi ZPiT Zduńskowolanie  w zorganizowaniu wyjazdów  na festiwale  i warsztaty.

Cały rok 2014

Pozyskani sojusznicy lub sponsorzy

3.

Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na działalność

Statutową. Składanie wniosków i ofert projektów.

cały rok

Zgodnie z ustaleniami o współpracy

4

Współorganizacja imprez kulturalnych, sportowych  i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 

Cały rok

Teren miasta, powiatu

W miarę zgłoszonych potrzeb przez instytucje

5.

Przygotowanie sprawozdania merytorycznego  i finansowego,  zatwierdzenie bilansu za 2013 r.

Styczeń- luty   2014

6.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

marzec

2014r

7.

Organizacja  zajęć i warsztatów dla dzieci oraz dorosłych

w ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe w Regionie

Organizacja programu Edukacji kulturalnej „ Folklor jest fajny” dla dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym Wniosek Ofertowy do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Marzec – grudzień  2014

Szkoły  i placówki    z terenu powiatu oraz województwa

Sponsorzy, Liceum Plastyczne, DK Lokator, MDK, Studio Arabeska

Hufiec OHP i ZHP

8.

Organizacja imprez dla dzieci  w wieku przedszkolnym wczesnoszkolnym „BAJKOWY DZIEŃ  DZIECKA”

W tym m.in. wycieczka do Kawiarenki Teatralnej w Łodzi

Organizacja imprez z okazji Dnia Dziecka dla grup gimnazjalnych i ponadgimnazjalych „ Aktywny Dzień Dziecka” – rajd rowerowy, pieszy po okolicach Zduńskiej Woli

Maj – czerwiec  2014

Park Miejski i Gimnazjum nr 1,

 Powiat Zduńskowolski, Łaski, Sieradzki

MDK, OHP, ZHP

Gimnazjum nr 1, Odział PTTK

w Zd.Woli

9.

Realizacja programu : „Wędrujące Artystyczne Lato- ”WAL-a 2014”

W tym stanice wyjazdowe do Załęcza lub Lucienia

 Lipiec-sierpień 2014

Gmina Zduńska Wola,  Zapolice, Miasto Zduńska Wola

Szkoły i OSP  Gminy Zduńska Wola, Zapolice

Hufiec OHP 5-15

Gimnazjum nr 1

10.

Współpraca przy organizacji Rajdu „Poznajemy  region /Zduńskowolski, Łaski, Sieradzki, Poddębickie w ramach Zlot Chorągwi Łódzkiej w Zduńskiej Woli

Sierpień – wrzesień 2014.

Teren miasta, powiatu zduńskowolskiego i powiatów okolicznych

ZHP, PTTK, Urząd Miasta Zduńska Wola, Powiat Zduńskowolski

11.

Organizacja imprezy „Balonika Przyjaźni”  i „Święto Latawca”

Wrzesień 2014

Zapolice-Strońsko

Gmina Zapolice, GOKiS Zapolice,

12

Organizacja imprez wigilijnych  p.t. „Mikołajkowe Cuda” dla dzieci z różnych środowisk w ramach akcji „Pomóż dzieciom spełnić ich marzenia – zostań Świętym Mikołajem”

Wojewódzkie Mikołajki w Załęczu

grudzień 2014

Szkoła w Szadku, Zespół Szkól w Janiszewicach, ZSS, Przedszkola, PMDK

PMDK „Na pięterku”, Gmina Zduńska Wola, Starostwo , Ośrodek ZHP w Załęczu Wielkim