Mikołajkowe cuda

Tradycją od 2003 roku stały się organizowane w okresie od 6 grudnia (Mikołajki) do świat Bożego Narodzenia imprezy dla dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich, z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dzieci z Domu Dziecka oraz dzieci niepełnosprawnych. Organizowane imprezy pomagają w integracji i pobudzeniu aktywności środowisk z których pochodzą dzieci uczestniczące w „Mikołajkowych Cudach”. Zadanie utrwala coroczne tradycje imprez mikołajkowych, świątecznych upominków i ciekawych przedstawień dla dzieci.

Każdego roku dla około 1500 dzieci w wieku od 4 do 18 lat z terenu powiatu zduńskowolskiego organizujemy Imprezy artystyczne z koncertami uzdolnionych dzieci z placówek oświatowych naszego powiatu oraz pokazami iluzji w wykonaniu zaproszonych znanych artystów. W każdej imprezie uczestniczy „Mikołaj”(osoba przebrana za Mikołaja). Podczas koncertów przeprowadzane są również konkursy z nagrodami dla dzieci. Każde dziecko otrzymuje paczkę świąteczną ze słodyczami. W miarę możliwości sponsorzy dodatkowo przekazują dla dzieci soki lub inne upominki. Dzieci do udziału w imprezie typowane są przez szkoły i placówki oświatowe z terenu powiatu. Szkoły zapewniają transport dzieci na imprezę do Szadku (szkoły z gminy i miasta Szadek) do Szkoły w Janiszewicach (dzieci ze szkół z gminy Zduńska Wola i podopieczni Domu Dziecka w Wojsławicach) oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach dla dzieci z Gminy Zapolice. W Imprezie organizowanej w Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli uczestniczą uczniowie tej szkoły oraz podopieczni Stowarzyszenia Na Rzecz osób Niepełnosprawnych. Na imprezę organizowaną w Sali PMOS-u przy ulicy Dolnej 41 zapraszamy podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i dzieci z Powiatowego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli.
W imprezach uczestniczą władze powiatu, gmin, miasta, sponsorzy, dyrektorzy szkół i inni zaproszeni goście. Podczas imprezy dzieci wręczają podziękowania dla wszystkich sponsorów i współorganizatorów

Imprezy cieszą się od lat dużym zainteresowaniem dzieci, rodziców oraz placówek oświatowych z terenu powiatu.

 

Zdjęcia z roku 2013 z imprezy zorganizowanej przez Stowarzyszenie w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Zapolicach w dniu 12.12.2013r