Karta kwalifikacyjna 2018

Wszystkich chcących wziąć udział w wypoczynku organizowanym przez Stowarzyszenie publikujemy do pobrania „Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku”.

Pobierz Kartę kwalifikacyjną