Jednolity tekst Statutu Stowarzyszenia – zmiany

Opublikowano jednolity tekst Statutu Stowarzyszenia po zmianach z grudnia 2017.

Z tekstem można zapoznać się w sekcji Statut.